Jak wykonać wykopy pod fundamenty?

Wykonanie wykopów zależne jest od rodzaju fundamentów, pod które je przygotowujemy. Stanowi je przede wszystkim wykopanie odpowiednich dołów według wcześniej ustalonego planu.


Dla prostych fundamentów, wylewanych na grunt
, z użyciem łopaty lub małej koparki, wykopuje się rowy o małej głębokości, na wskazanej według planów szerokości. Wykopy realizowane pod oparte na ławach fundamenty, wykonuje się koparko-ładowarką. Ziemię zbiera się do wysokości ławy i wywozi. Ziemi z wykopu nie składuje się w sąsiedztwie wykopu, a sam wykop z każdej strony należy powiększyć o przynajmniej 50 cm. Przed wykonaniem fundamentów należy sprawdzić kąty wykopu oraz jego poziom, z użyciem poziomicy. Nie może dojść do sytuacji, w której fundament wylany w taki wykop będzie nierówny. Firma Kraz wykona dla nas wykop pod fundamenty według przygotowanego wcześniej planu, z użyciem koparek. Należy pamiętać, że kopanie wykopów zależne jest od właściwości gruntu, w tym od między wartością dopuszczalnego nacisku a zdolnością gruntu do przyjęcia nacisku. Przygotowanie wykopu zależne jest od rodzaju podłoża, jego odkształcalności, a także od łatwości realizacji robót ziemnych zależnej od odspajania, zdolności utrzymywania ścian nasypu oraz ciężaru objętościowego gruntu.

Błędy podczas wykonywania wykopów

Wykonanie wykopu pod fundament wydaje się czymś prostym – nic bardziej mylnego. Podczas prac bardzo często dochodzi do podstawowych błędów, które przekładają się później na całość inwestycji. Warto je poznać, aby samemu się przed nimi ustrzec i uniknąć większych problemów. Podstawową czynnością, jaką należy wykonać, a której się nie wykonuje, jest wykonanie badań gruntowych i wodnych. Nie ma nic gorszego niż osadzenie fundamentu bez wiedzy podłoża, na którym ma być przygotowany, która uwzględnia jego strukturę oraz wysokość wód gruntowych, które mają wpływ na stan fundamentu, dlatego warto przeprowadzić badania geotechniczne. Innym błędem jest zbyt płytkie usytuowanie fundamentów, które powinno nastąpić poniżej poziomu przemarzania gruntu. Kolejnym błędem jest brak zabezpieczenia wykopu przed obsypywaniem, co sprawia, że grunt się osuwa, a to bezpośrednio przekłada się na trwałość fundamentów. Innym błędem podczas wykonywania wykopów pod fundamenty jest niewykonanie uziomu. Uziom, czyli bednarka, łączy się ze zbrojeniem za pomocą zacisków, najlepiej jest wykonać go na etapie przygotowania fundamentu.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.