Czy rozbiórka i wyburzenie oznaczają to samo?

W sytuacji, gdy należy pozbyć się przestarzałego budynku lub przygotować teren pod nową zabudowę, trzeba podjąć decyzję o jego rozbiórce lub wyburzeniu. W tym momencie warto zastanowić się, czy te nazwy są tożsame. Zachęcamy do lektury wpisu, który uporządkuje zawirowanie terminologiczne.

Kilka informacji z zakresu prawa budowlanego

 

Usunięcie budynku z posesji wymaga sprostaniu wielu wymogom formalnym, dlatego istotne jest poznanie podstawowych kwestii prawnych związanych z tym zagadnieniem. Czynności dekonstrukcji budynków regulowane są przez przepisy prawa budowlanego, gdyż rozbiórka budowli traktowana jest jako rodzaj prac budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414). W tym momencie należy uściślić, iż w ustawie używa się jedynie terminu „rozbiórka”. W wielu wypadkach przed rozpoczęciem prac potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie rozbiórki budynku. W tym celu należy do właściwego referatu urzędu powiatowego lub wojewódzkiego złożyć odpowiedni wniosek uzupełniony o wymagane przez przepisy dokumenty, np. zgodę właściciela, szkic usytuowania budynku, opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych, szereg pozwoleń, itd. Jeśli wniosek spełni wszystkie wymagania formalne, to na decyzję możemy czekać nawet do 65 dni. Natomiast, jeśli obiekt, który chcemy zdemontować nie przewyższa swoją wysokością 8 metrów i znajduje się od granicy zajmowanej działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości, dodatkowo nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie obejmuje go ochrona konserwatorska – wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru rozbiórki. Wówczas na decyzję, po złożeniu kompletnego wniosku, czeka się do 21 dni. Do prac rozbiórkowych nie wolno przystępować, zanim nie otrzyma się pozwolenia lub zgody na zgłoszenie. Takie działanie traktowane jest jako samowola budowlana i może skutkować konsekwencjami prawnymi. Bez załatwiania formalności można rozbierać obiekty, do których wzniesienia nie potrzebowano pozwolenia na budowę i nie są zabytkami.

 

To kiedy dokonujemy rozbiórki, a kiedy wyburzenia?

Oczywiste jest, że według przepisów prawa każde działanie, którego finałem będzie dekonstrukcja budynku lub obiektu budowlanego, jest po prostu rozbiórką budowli. Jednak w codziennej praktyce stosuje się wyraźne zróżnicowanie pomiędzy tym, czym jest rozbiórka, a czym wyburzenie. Przez wyburzenie rozumie się całkowite zniszczenie budynku z wykorzystaniem ciężkiego, profesjonalnego sprzętu. Po wyburzeniu pozostaje gruz, który znajdzie zastawanie jako kruszywo betonowe do utwardzania nawierzchni bądź zostanie zutylizowany. Natomiast rozbiórka pozwala na odzyskanie materiału budowlanego w większym stopniu. W tej metodzie wykorzystuje się głównie pracę ręczną. Jest ona bardziej pracochłonna i wymaga dłuższego czasu. Stosuje się ją tam, gdzie nie można użyć ciężkiego sprzętu, ze względu na charakter konstrukcji lub jej otoczenie. Rozbiórkę przeprowadza się również wtedy, gdy planuje się tylko częściowy demontaż obiektu przed przyszłą rozbudową czy przebudową. Organizując prace wyburzeniowe czy rozbiórkowe, należy zawsze zadbać o bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu osób. Nad całością robót powinien czuwać kierownik budowy, który zadba o zastosowanie odpowiednich metod pracy.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.